Naše služby

Zprostředkování zaměstnanců

Outsourcing lidských zdrojů

Zapůjčení pracovníků a brigádníků

Vedení mzdové agendy

Nabídka práce

Obchodní zástupce

Etický kodex

Společnost Uneco people s.r.o. vytvořila etický kodex, při kterém si zakládá na čestném přístupu k zaměstnávání agenturních zaměstnanců. Díky tomu jsme pojali etický kodex hned v několika rovinách. Podstata agenturního zaměstnávání je opřená o trojstranný vztah.

 

Mezi klíčové strany patří:

zaměstnanec

zaměstnavatel

uživatel

 

 

Každá z těchto stran má povinnost, řídit se v souladu s platnou legislativou a platnými Zákony.

 

Etický kodex k uchazečům o zaměstnání a zaměstnancům

Všechny zaslané materiály považujeme za důvěrné a při práci s nimi budeme postupovat v souladu se zněním zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Všechny strany jsou povinné uvádět pravdivé, srozumitelné, úplné, aktuální a platné informace.

Díky sociálnímu cítění pomáháme nalézt uplatnění na trhu práce i osobám se zdravotním postižením.

Nevyskytuje se u nás diskriminační prostředí, které by jakýmkoliv způsobem znevýhodňovalo při nalezení vhodné pracovní pozice.

U všech zaměstnanců dbáme na komfortní péči, kteří mají vždy podporu našich pracovníků.

Všichni zaměstnanci jsou důkladně proškoleni na BOZP a PO, a to z důvodu, aby se předcházelo pracovním úrazům a překážkám v práci.

 

Etický kodex ke klientům

Vztah ke klientovi je pro nás velmi důležitý a proto jako agentura práce dodáváme profesionální služby v rámci předem stanovených kritérií.

Vše máme podloženo platnými smlouvami a dohodami.

Využíváme přitom dosažených znalostí a kvalifikací našeho týmu.

Dokážeme rychle a pružně reagovat na změny na trhu práce.

Všem klientům jsme schopni dokazovat naši bezdlužnost. Chceme, aby naši klienti měli jistotu čestného jednání.

 

Etický kodex v rámci kolegů ve společnosti

V rámci dodržování kolegiality ve společnosti, jednáme společně jako jeden tým.

Jsou pro nás důležité názory, znalosti a dovednosti každého z kolegů, jelikož to má za výsledek zkvalitňovaní poskytovaných služeb.

 

Etický kodex k institucím

Agentura práce je povinna mít platné povolení k výkonu činnosti.

Zavazujeme se k dodržování platných zákonných předpisů, jelikož nám záleží na dobrém jménu společnosti.

 

Jsme povinni se etickým kodexem řídit. V případě zjištění porušení etického kodexu jsme povinni podniknout přiměřené kroky nápravě.

 

Úspěšné příběhy